neplatiči a dlužníci na nájmu

Posted on Září 29th, 2013 in Dluhy by lucie

Vymáhání dluhů není jednoduché

Stále častěji se setkáváme s nešvarem neplacení závazků, a to ať už se jedná o půjčky, hypotéky, úvěry, nebo nájemné. Bohužel podle obličeje se nedá soudit, zda dlužník bude své závazky splácet či nikoliv a stejně tak nevíme, do jaké finanční situace se dostane po určité době.

Co s neplatiči nájmu

Bohužel není moc cest, jak se vyrovnat s neplatiči nájmu. Neplacení nájemného totiž není trestný čin, takže jej nemůžete oznámit na policii a stejně tak po policii nemůžete vyžadovat vystěhování dlužníka z vašeho bytu. Problém by ovšem nastal ve chvíli, kdy byste začali vašeho nájemníka nějakým způsobem omezovat, a to například odpojením elektřiny nebo vody – to už by se jednalo o trestný čin.

Proto neplatícímu nájemníkovi tedy můžete postupovat pouze právní cestou. Výhodou je, pokud se vám ho podaří z bytu vystěhovat, protože nemusíte podávat žalobu na vystěhování a nedochází k narůstání dluhů. Existují pouze dvě cesty, jak z dlužníka dostat vaše peníze. Buď sepsáním dluhu u notáře, což je levnější a rychlejší varianta, ale problém je v tom, že se jí musí zúčastnit i dlužník a dokumenty podepsat. Druhou variantou pak je advokát, který sepíše předžalobní výzvu a žalobu. Tato varianta je pak nejen dražší, ale i podstatně zdlouhavější.

Dluh na nájemném pak můžete soudně vymáhat do tří let a od vynesení rozsudku běží desetiletá lhůta na podání exekuce.

Co s dlužníky

Půjčili jste někomu peníze a on vám je nesplácí? Pokud nejste schopni se domluvit mezi sebou, existují pak stejné varianty jako u výše zmiňovaného případu neplacení nájemného. Můžete se obrátit buď na notáře, nebo advokáta. Pokud máte s vaším věřitelem podepsanou smlouvu, můžete celou záležitost předat k vyřízení vymahačské agentuře, která se bude snažit celou záležitost vyřešit ve váš prospěch. Pokud nebude věřitel komunikovat ani s vymahači a jim se nepodaří získat z něj peníze, které vám dluží, skončí pak celá věc jednoduše před soudem. Musíte ale počítat s tím, že to bude běh na dlouhou trať a rozhodně se nedočkáte vašich peněz během pár dní.

 


Napište komentář

  • Text komentáře:
TOPlist