Dlužník a trvalý pobyt

Posted on Září 23rd, 2013 in Exekuce by lucie

Nespoléhejte na bydliště na úřadě

Neschopnost splácet dluhy přejde často až do nejméně příjemného konce, kterým je exekuce. Spousta dlužníků spoléhá na to, že pokud mají trvalý pobyt hlášený na obecním úřadu nebo tzv. ohlašovně, tak se jich exekuce netýká a exekutoři na ně nemohou. Tento postoj je však mylný a rozhodně vás před soudní exekucí nezachrání.

Rozhoduje místo pobytu

Trvalý pobyt dlužníka nemusí být totožný s místem jeho pobytu. Trvalý pobyt je místo, které má každý občan zapsán v Centrální evidenci obyvatel, a na které mu bývá, nemá-li zaneseno jinak, zasílána i úřední korespondence. Tímto místem může být i obecní úřad, nebo ohlašovna, a proto mnoho dlužníků spoléhá na to, že když si nepřevezmou korespondenci s rozhodnutím soudu, nic jim nehrozí a o nic nepřijdou. Pro exekutory však hraje důležitou roli také místo faktického pobytu, tedy místo, kde se dlužník ve skutečnosti zdržuje. A to, že si nepřebírá korespondenci, u soudu nikoho nezajímá. Takže pokud se chcete vyhnout problémům a nezdržujete se v místě trvalého pobytu, nahlaste si na Centrální evidenci obyvatel doručovací adresu, nebo si zřiďte na poště dosílku, případně si založte datovou schránku.

Netvrďte, že jste návštěva

Pokud vás exekutor navštíví na místě vašeho faktického pobytu, nesnažte se tvrdit, že jste jen návštěva a že tam nebydlíte. Stačí, aby sousedé potvrdili, že se tam pohybujete pravidelně, nebo pokud je v bytě vaše pošta. Na této adrese pak může exekutor provést bez problémů soupis movitých věcí, přičemž třetí osoby mají právo do 30 dnů od soupisu prokázat vlastnictví věcí, které patří jim a ne dlužníkovi.

Insolvence exekuci pozastaví

Pokud na svou osobu vyhlásíte osobní bankrot, vyhnete se exekuci. Pokud ale vyhlašujete insolvenci ve chvíli, kdy je proti vám již exekuce vedena, nebude vám majetek navrácen dříve, než po splacení vašich dluhů, tedy po uplynutí pěti let od uznání osobního bankrotu, a to navíc jen tehdy, podaří-li se vám splatit minimálně 30 procent z dlužné částky. Pokud ne, zůstane majetek zabaven. Dále je potřeba pamatovat na to, že osobní bankrot nelze vyhlásit na hypotéku nebo leasing, takže pokud dlužíte na některém z těchto závazků, dojde k jejich exekučnímu zabavení bez možnosti vyhlášení insolvence a tedy bez možnosti využít soudní oddlužení.


Napište komentář

  • Text komentáře:
TOPlist